TIll the End of the Day

Original title

Dgis Bolomde

Country

Gruzie

Year

2016

Runtime

14' 47''

Director

Anna Sarukhanova

Director of photography

Danila Goryunko

Visually bewitching film showing two sisters who are visiting their grandfather. Grandfather is not at home, however, even though the doors are open. It is possible - as it happened in the past - that he’s gotten lost? The sisters are pondering what to do and they are also reminiscing. Relationships are tested, emotions surface.

Vizuálně uhrančivý film ukazuje dvě sestry, které přijdou na návštěvu za svým dědou. Děda však není doma, přestože jsou dveře otevřené. Je možné, že se – jak už se to stalo dříve – ztratil? Sestry přemýšlí, co udělat a u toho vzpomínají. Vztahy prochází testem, emoce vystupují na povrch.

In programme

Other Films

The Wizard of U.S. Time to Go