Žijte zdravě: pásmo krátkých filmů 40.–50. let

V programu

Žijte zdravě: pásmo krátkých filmů 40.–50. let

Období po druhé světové válce přineslo jakožto období obnovy mimo jiné požadavek celospolečenského důrazu na zdraví a koncepty zdravého životního stylu. Ve snaze vychovat nového člověka měla zvláštní význam ochrana zdraví, zejména ve smyslu bezpečnosti při práci, ale též zdravá výživa a hygiena, stejně jako sport a odpočinek. V Československu bylo na konci 40. a během 50. let klíčovým orgánem koncepce a propagace zdravé životosprávy Ministerstvo zdravotnictví. Právě z jeho iniciativy a ve spolupráci s ním pak také vznikla řada snímků rozebírajících otázky vhodného jídelníčku, výhod společného stravování i příkladného stolování, problematiku alkoholismu, ale též například význam pohybu a sportu.

Rozhovor ve vlaku — Československo, 1947, 13 min
režie: Miloš Wasserbauer, kamera: Josef Búžek

Společně k jídlu, společně k dílu
— Československo, 1947, 12 min
režie: Rudolf Odžálek, kamera: Bedřich Jurda

Lidé a párky
— Československo, 1948, 12 min
režie: Pavel Blumenfeld, kamera: Míla Vích

O skleničku víc
— Československo, 1953, 20 min
režie: Břetislav Pojar, výtvarník: Jiří Trnka

Jen čtvrt hodinky
— Československo, 1956, 15 min
režie: Oldřich Mirad

Pásmo sestaveno Národním filmovým archivem