Frontové divadlo: Slovenské národní povstání v krátkých filmech

V programu

Frontové divadlo: Slovenské národní povstání v krátkých filmech

Do roku 1989 bylo v bratislavském Studiu krátkých filmů vyrobeno více než sto krátko-, středo- a dlouhometrážních dokumentů věnovaných památce povskání. Jejich počet narůstal zejména ke kulatým výročím. Při takové nadprodukci bylo třeba hledat nové náměty, hlediska a filmařské přístupy. Jedno však podléhalo technickým možnostem, druhé zas jednostrannému výkladu povstání. Tolerované byly i formální výboje, pokud byly vyvážené správnou dávkou angažovanosti. Jenže jak spojit experimentování s ideologickým dozorem? Jak zkombinovat autentické svědectví o hrůzách války s hranými dotáčkami, poetizací, symbolikou a přitom „nepřesolit“? Pokud v 60. letech působí narušování standardních dokumentárních postupů téměř podvratně, pak v 70. letech přerůstá do kýče. Na vybraném vzorku pěti dokumentů a jednoho hraného filmu se zamyslíme nad tím, „co tím chtěl básník říci“.

Banská Bystrica 1964 (1964, Ladislav Kudelka, 13')

...narodil sa hrdina? (1965, Ivan Húšťava, 12')

Frontové divadlo (1974, Ivan Húšťava, 11')

Kde vtáci nelétajú (1974, Vlado Kubenko, 10')

Ozveny slávnych dní (1974, Stanislava Jednráššáková, 15')

Amulet (1974, Dušan Trančík, 28')