Marianna Mlynárčiková & Nóra Ružičková VÝSTAVA Galerie Art

V programu

Marianna Mlynárčiková & Nóra Ružičková VÝSTAVA Galerie Art

Oba projekty vznikly ve spolupráci s Divadlem z Pasáže, které se věnuje práci s mentálně odlišně uzpůsobenými lidmi. Videoperformance a leporelo reflektují svět umění z pozice genderově a mentálně podmíněné odlišnosti. Svět umění zastupují monografie slovenských umělců. Herečky Miriam Kujanová a Dana Snopková je při performancích využívají jako rekvizity. S objemnými knihami, které obvykle symbolizují výkon „ducha“ a oblast kultury a vzdělanosti, zacházejí jako s čistě fyzickými objekty – používají je jako cvičební nářadí a/nebo stavební materiál. Aktérky, které se vymykají tomu, co je v naší kultuře pokládáno za mentální a fyzický ideál, tedy předvádějí „nesprávné“ použití monografií, čímž jakoby afirmovali svou odlišnost a outsiderskou pozici. Jde však o přitakání, které má ironizující a kritický rozměr,nejen ve vztahu ke světu umění, ale i k šířeji pojatému sociálnímu světu s jeho mocenskými strukturami a praktikami (označování jinakostí, exkluze).

Marianna Mlynárčiková (1971) vystudovala výtvarnou výchovu a filosofii na Fakultě humanitních a přírodních věd Univerzity Mateja Bela v Banské Bystrici a grafiku na Vysoké škole výtvarných umění v Bratislavě. Žije v Banské Bystrici a v Salak Phet v Thajsku. Nóra Ružičková (1977) vystudovala malbu a grafiku na Vysoké škole výtvarných umění v Bratislavě, kde v současnosti působí jako vedoucí ateliéru na Katedře intermedií. Autorskou dvojici tvoří od roku 2004. Věnují se hlavně práci s apropriovanými texty a obrazy a na participativních projektech spolupracují s vybranými komunitami. Tematizují kontext umění, jeho vztahy s amatérským diskurzem a životem a tvořivě zkoumají různé interdisciplinární přesahy.

Falomonografická věž — 2016, video, full HD, 13'' 47'
Cvičení s monografiemi
— 2016, publikace k volnému rozebrání, 24 stran, formát A5, barevný ofset