Ne/závislí ne/profesionálové

V programu

Ne/závislí ne/profesionálové

Ne/závislí ne/profesionálové: Pásmo krátkých amatérských a studentských filmů z Národního filmového archivu

Vybrané amatérské a studentské filmy pocházejí z období padesátých až osmdesátých let minulého století a jsou v mnoha ohledech obtížně zařaditelné. Tato díla a jejich tvůrci, kteří se nezřídka dostávali do centra vlastní výpovědi, totiž neustále překračovali hranice mezi různými kulturními kontexty, produkčními módy a žánry, a tím se aktivně podíleli na rozostřování linií mezi nezávislou a oficiální filmovou kulturou a amatérskou a profesionální tvůrčí praxí. Autory filmů spojuje chuť experimentovat, přístup ke kinematografii jako k umělecké formě potenciality a kreativních možností – jejich tvorba se jeví jako permanentní hledání neotřelého způsobu vyjádření, svobodné a entuziastické zkoumání mantinelů vlastních tvůrčích schopností (někdy i vykročení za ně), stejně jako poznávání limitů filmové techniky a výrazových prostředků audiovizuálního média filmu.

Co na tom, že někdy chybělo patřičné vybavení či dokonce filmový materiál, nebo že se snímky tohoto druhu běžně těšily zájmu spíše užšího okruhu diváků: mohly být uváděny pouze privátně v „rodinném“ kruhu a mimo hlavní distribuční kanály v rámci specializovaných přehlídek. Odvážným humorem, kritickým postojem k aktuálním problémům a zejména osobitým přístupem k voleným námětům či dravou invencí uplatňovanou při jejich zpracování, mnohé z amatérských a studentských filmů převyšovaly kvalitativní standard dobové produkce studií Československého státního filmu, jehož zaměstnanci byli při každodenním výkonu svého filmařského povolání v mnohem větší míře svazováni nejrůznějšími ekonomicko-administrativními a kulturně-politickými imperativy.

Sleduj Online