Ostravský rebel Ilja Novák

V programu


14. 10.

Malý sál, Kino Art

21:00 - 22:00

Ostravský rebel Ilja Novák

Projekce proběhne za účasti Ilji Nováka.

Nejvýraznější osobností studia Prométheus, ostravské pobočky Krátkého filmu, byl výtvarník a režisér Ilja Novák. A programové téma Anifilmu Animace & humor bylo ideální příležitostí si jeho autorské krátké filmy připomenout. Takřka všechny se snaží u diváka vyvolat smích. Jak je ale pro českou animaci typické, nejde o přímočaré grotesky.

Novákovy snímky se (vedle všudypřítomné ironie) pohybují po dvou často se protínajících liniích. První je černý humor, jak se přesvědčíme třeba ve snímku Veselé Vánoce aneb Karlíkovo zimní dobrodružství. Tou druhou je pak satira, a to na svou dobu velice konkrétní a drsná. Příkladem budiž Jeho excelence nebo snímek Co vy na to, pane barone?, který se dočkal nejtvrdšího cenzurního zásahu.

Z tuzemské tvorby Ilja Novák, kromě nevybíravé kritiky, vyčnívá také svým dravým výtvarným vyjadřováním. I když se stylizací dosti liší, v některých momentech formálně připomíná kreslenou animaci Igora Ševčíka či Pavla Koutského. Třebaže Novák nepracuje v jedné vrstvě, úhly pohledu myšlené kamery, pohyby prostorem i střih pomocí obrazových proměn jsou rysy typické pro totální animaci.

Neprávem mírně pozapomenutou tvorbu ostravského rodáka kromě tohoto pásma připomeneme dětem seriálem Klok, Kloček a pes Dingo a také na obrazovkách zcela neuváděnou ztřeštěností, večerníčkem Lux a Delux.