Seminář dnešního diváka

V programu

Seminář dnešního diváka

Mediální výchova a trocha teorie o tom, jak se dělá propaganda a jak dnes konzumujeme média.

Proměnili se s nástupem internetu a osobních počítačů televizní diváci? Změnil se způsob, jakým se díváme na filmy a televizní seriály, a změnily se samotné filmy a seriály? Mizí televize z našich obývacích pokojů? Nahrazují televizi stahované seriály, Facebook a Youtube? Nebo se jen mění role, kterou televize hraje? A pokud ano, jak? Výsledky současných zahraničních i domácích výzkumů naznačují, že mediální publika procházejí poměrně zajímavou proměnou. O tom stejném nakonec svědčí i naše osobní zkušenosti. Přednáška Jakuba Macka, který se na Fakultě sociálních studií Masarykovy univerzity zabývá právě problematikou nových médií, se pokusí shrnout, co z výzkumů proměňujících se mediálních publik vlastně plyne.

Jakub Macek

učí na Masarykově univerzitě. Je také spisovatel a badatel zaměřující se na studia nových médií, mediální a technologické subkultury, kulturní a odbornou publicistiku. V současnosti přednáší o digitálních médiích, kyberkultuře, sociální teorii nových médií a hypermédiích na Fakultě sociálních studií a Filozofické fakultě Masarykovy univerzity a sociologii na Vysoké škole báňské. Jako novinář píše filmové recenze, dělá rozhovory, edituje filmovou rubriku v kulturním týdeníku Metropolislive a recenzovaný odborný čtvrtletník Mediální studia.