Terra incognita. Pásmo krátkých filmů Národního filmového archivu

V programu

čt
14. 10.

Malý sál, Kino Art

17:00 - 18:10

Terra incognita. Pásmo krátkých filmů Národního filmového archivu

Vybrané krátké filmy pocházejí z období padesátých až osmdesátých let minulého století a jejich autory jsou významní tvůrci československé profesionální i amatérské kinematografie: František Vláčil, Evald Schorm, Elo Havetta, Jan Špáta a Vladimír Kunc. Pro pásmo příznačná pestrost je dána odlišnými formálními přístupy autorů k předmětu jejich zájmu, zahrnujícími filmovou reportáž, esej, veristické zaznamenávání skutečnosti či inscenovaný dokument a volnou experimentaci s obrazem a zvukem. Každý z filmů, jakkoliv se po obsahové stránce liší, se přitom svým jedinečným způsobem vztahuje i k ústřednímu tématu festivalu – uprostřed ničeho. Umožňují totiž nahlédnout do životů „robinsonů“ moderní doby, žen a mužů vpravdě svobodných či ve svém konání statečných, kteří však jakoby ztroskotali, uvázli „uprostřed ničeho“. Nebo vstoupit do unikátních časoprostorů zdánlivě „z ničeho“ přímo utvářených – utkaných z prchavých subjektivních pocitů či prvoplánově neatraktivních výjevů každodennosti a jejích fragmentů, které však neotřelým úhlem pohledu a osobitým filmovým zpracováním nakonec dostávají nový, hlubší smysl.

Pásmo připravili Jan Trnka a Jiří Horníček z Národního filmového archivu.

Úvod: Jan Trnka (Národní filmový archiv)


Filmy

2018 Posadka Na Stite

Posádka na štítě / Posádka na štítě

František Vláčil   11'   Československo

Žít svůj život 1

Žít svůj život / Žít svůj život

Evald Schorm   13'   Československo

34 dnů absolutního klidu

34 dnů absolutního klidu / 34 dnů absolutního klidu

Elo Havetta   18'   Československo

Respice finem 2

Respice finem / Respice finem

Jan Špáta   15'   Československo

Neděle - všední den / Neděle - všední den

Vladimír Kunc   6'   Československo

Očekávání času / Očekávání času

Vladimír Kunc   7'   Československo