Umění posiluje — Identita a trauma

V programu

Umění posiluje — Identita a trauma

Ve filmovém umění je pozoruhodným fenoménem, že ženy toto médium často využívají jako katalyzátor při vyrovnávání se s osobními nebo velmi intimními problémy, kdežto muži si raději vybírají obecné politické otázky nebo témata, která jim umožňují posílení jistých pozic či opozic.

Opírajíc se o tento fakt, zahájí program snímek Roberta Cambrinuse, který je sofistikovanou analýzou médií v době, kdy se zdá, že všechny druhy obrazů jsou permanentně přístupné všem.

Kurdwin Ayub, Mirjam Bajtala a Gabriele Mathes se se svojí tvorbou vydávají ze zdánlivě pevných pozic na zcela nejistou půdu. Jejich filmy – oscilující mezi fikcí a dokumentem, ironií, performancí a rodinným modelem – tematizují nejrůznější osobní a globální traumata.

Animace je médium, které dokáže skvěle převést abstraktní intimní pocity do obrazů, jak to například ve svých příspěvcích ukazují Johanna Freise (ve spolupráci s Danielem Suljicem) a Gudrun Krebitz. V neposlední řadě videoselfie- deník Thomase Renoldnera o jeho nemoci a o tom, jak se člověk v rozhodujících momentech života stává silnějším, boří hranice tím, jak se jednotlivec před zraky veřejnosti vyrovnává se svým osobním údělem.

Program připravil: Gerald Weber — sixpackfilms

Filmy

Icantcry

Hlasitěji řvát nedokážu / I can’t cry out much louder than this

Robert Cambrinus   11'   Rakousko Velká Británie

Sommerurlaub

Letní prázdniny / Sommerurlaub

Kurdwin Ayub   3'   Rakousko Irák

Kurzes leben 034 kosa 204

Krátký život / Kurzes Leben

Johanna Freise, Daniel Suljic   9'   Rakousko Německo

Fuckthecancer3

Fuck The Cancer! / Fuck The Cancer!

Thomas Renoldner   12'   Rakousko

SOFERN REAL karte presse1

So Far Real / So Far Real

Mirjam Bajtala   30'   Rakousko

Dobermann 06 large

Cítit dobrmana / Gefühl Dobermann

Gabriele Mathes   16'   Rakousko

SUM

Shut-Up Moon / Shut-Up Moon

Gudrun Krebitz   4'   Rakousko Velká Británie