Prezentace FAMU films

In programme

Thu
19. 10.

Café ART

17:00 - 18:00

Prezentace FAMU films

Studentské filmy z FAMU, v zahraničí často oceňované, se k divákům mnohdy dostávají obtížně. FAMU Films nabízí možnost prezentace filmařů a jejich tvorby směrem k veřejnosti, pedagogům či uchazečům o studium. Na prezentaci zazní, jak funguje festivalová distribuce studentských děl a jaké vzácné filmy můžete na FAMU Films najít.