Brno sportovní: Komentovaná prohlídka města s Michalem Doleželem

V programu

Brno sportovní: Komentovaná prohlídka města s Michalem Doleželem

Pro druhou polovinu 19. století je charakteristická spolková činnost, zaměřená snad všemi možnými směry. Zakládány byly spolky čtenářské, pěvecké, muzejní, turistické a konečně i tělocvičné. Na jejich popularitě se mimo jiné podílela také instituce „volného času“. Tento nový fenomén spjatý s industriální společností upravoval denní režim člověka tak, že vůči pracovnímu procesu postavil dobu, v níž má člověk regenerovat fyzické i psychické síly a ve své podstatě tak přispívat celé společnosti.

Jakožto dobrý regenerační prostředek, který zároveň přispíval k fyzické zdatnosti člověka, se v trávení volného času záhy ukázal být tělocvik a pohybové aktivity obecně. Ještě během 19. století proto vzniklo v českých zemích hned několik tělocvičných a později i sportovních spolků a klubů. Ani Brno nezůstalo k tomuto fenoménu pasivní, a tak již v roce 1861 vzniká první německý tělocvičný spolek, na který už o necelý rok později reaguje česky orientovaná část Brna založením vlastního spolku.

V rámci komentované procházky si projdeme místa spojená s nejstaršími dějinami brněnského česko-německého sportu a navštívíme také největší sokolovnu v České republice.