Pro filmaře

Přihlášení a REGISTRACE

Přihlásit se do soutěže na 64. ročník BRNO16 2023 je možné registrací a vyplněním formuláře v registračním systému do 30. 6. 2023.

Při vyplňování formuláře bude vyžadován funkční odkaz na film, stručný obsah filmu pro katalog a další propagační materiály (fotografie z filmu, příp. z natáčení, informace o autorovi, příp. fotografii autora).

Výsledky o výběrovém řízení sdělujeme v průběhu měsíce září – na webové stránce, e-mailem a ve filmovém registračním systému BRNO16.

ÚČAST V SOUTĚŽI

1. Do soutěže se přijímají krátkometrážní fikční (1–30 minut) filmy, které nevznikly na komerční bázi a pro komerční využití. Soutěže se mohou zúčastnit amatéři, nezávislí filmoví tvůrci i posluchači filmových škol. Nebudou přijaty reklamní spoty a publicistické filmy. V případě sporu rozhoduje s konečnou platností výběrová porota.

2. Přihlašované snímky nesmějí být starší 3 let. Do soutěže nemohou být zařazeny filmy, které se této soutěže již zúčastnily.

3. Cizojazyčné filmy musí obsahovat anglické titulky.

4. Každý film přijatý do soutěže opravňuje jednoho autora nebo zástupce (případně zástupce kolektivu tvůrců) k účasti na BRNO16 na náklady pořadatele, který však hradí pouze ubytování v místě konání soutěže. Úhrada cesty se řeší individuálně.


Součástí soutěže jsou diskuse o soutěžních snímcích s přítomnými autory. Pro všechny řádné účastníky soutěže je účast na všech doprovodných akcích bezplatná.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

  1. Filmy zasílají autoři do soutěže na vlastní náklady na adresu pořadatele, která je uvedena na konci tohoto soutěžního řádu
  2. Se všemi filmovými nosiči bude zacházeno s největší péčí. Pořadatelé však nemohou dát záruku za případnou ztrátu či poškození nešťastnou náhodou.
  3. Pořadatel si vyhrazuje právo pořídit kopie vybraných filmů pro archivní a propagační účely.
  4. Pořadatel si vyhrazuje právo na uvedení krátké sekvence z vybraných filmů v hromadných sdělovacích prostředcích v rámci propagačního programu o festivalu BRNO16 a pro dokumentační účely festivalu.

TECHNICKÉ PODMÍNKY

Filmy vybrané do soutěže mohou autoři zaslat v digitální verzi, ideálně ve formátech:


HD digital – codec H264 – mp4, mkv


nebo


DCP


U filmů přijatých do hlavní soutěže je nutné přiložit anglické titulky v elektronické podobě nejlépe včetně načasování.

Možnost zaslání

Online zasláni je preferovaný způsob, můžete využít servery jako www.wetransfer.com, www.myairbridge.com a další úschovny.


On-line náhled – prosím při registraci přidejte odkaz na VIMEO / YouTube (s heslem)


Pro jakékoliv dotazy pište prosím na email: glocarova@kinoart.cz

VÝBĚR, HODNOCENÍ A OCENĚNÍ

Všechny filmy dodané do soutěže musí projít výběrovým řízením.

Ocenění:
* Hlavní cena – uděluje soutěžní porota – finanční odměna: 750 EUR
* Cena studentské poroty – uděluje studentská porota – finanční odměna: 380 EUR
* Cena poroty Československé 16 – uděluje porota vítěznému filmu soutěže Československé 16 – finanční odměna: 380 EUR
* Divácká cena – udělují diváci prostřednictvím hlasování – finanční odměna: 380 EUR

Rozhodnutí výběrové komise a soutěžní poroty je neodvolatelné.