Pro filmaře

Přihlášení a REGISTRACE

Přihlásit se do soutěže je možné registrací a vyplněním formuláře v registračním systému do 30. 6. 2020.

Při vyplňování formuláře bude vyžadován, funkční odkaz na film, stručný obsah filmu pro katalog a další propagační materiály (fotografie z filmu, příp. z natáčení, informace o autorovi, příp. fotografii autora).

Výsledky o výběrovém řízení sdělujeme v průběhu měsíce září – na webové stránce, e-mailem a ve filmovém registračním systému Brněnské 16.

ÚČAST V SOUTĚŽI

1. Do soutěže se přijímají krátkometrážní fikční (1–30 minut) filmy, které nevznikly na komerční bázi a pro komerční využití. Nebudou přijaty reklamní šoty a publicistické filmy. V případě sporu rozhodne s konečnou platností výběrová porota.

Přihlašované snímky nesmějí být starší 3 let. Do soutěže nemohou být zařazeny filmy, které se této soutěže již zúčastnily.

2. Každý film přijatý do soutěže opravňuje jednoho autora nebo zástupce (případně zástupce kolektivu tvůrců) k účasti na Brněnské 16 na náklady pořadatele, který hradí ubytování v místě konání soutěže. Úhrada cesty se řeší individuálně.

3. Součástí soutěže jsou diskuse o soutěžních snímcích s přítomnými autory. Pro všechny řádné účastníky soutěže je účast na všech doprovodných akcích bezplatná.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Festival nevrací filmy na CD / DVD / BluRay a VHS, vrací pouze filmy na 16mm nosičích. Přítomným autorům budou předány osobně, nepřítomným autorům poštou, nejpozději do 21 dnů po ukončení soutěže.

Pořadatel neručí za termíny poštovní přepravy, proto je potřeba plánovat transfer filmů mezi festivaly s dostatečným časovým předstihem. Vylučujeme situace, kdy je nutno film dodat na jiný festival ve velmi krátkém časovém úseku. Pokud na tom bude autor trvat, bude mu expresní přeprava filmu naúčtována v plném rozsahu.

Pořadatel neručí za ztrátu nebo poškození zasílaných filmových nosičů během dopravy.
Se všemi filmovými nosiči bude zacházeno s největší péčí. Pořadatelé však nemohou ručit za případnou ztrátu či poškození nešťastnou náhodou.

Pořadatel si vyhrazuje právo pořídit kopie vybraných filmů pro archivní a propagační účely. Pořadatel si vyhrazuje právo na uvedení krátké sekvence z vybraných filmů v hromadných sdělovacích prostředcích v rámci propagace festivalu Brněnské 16 a pro dokumentační účely festivalu.

TECHNICKÉ PODMÍNKY

Filmy vybrané do soutěže musí autoři zaslat v následujících formátech:
Digitální verze musí být ve formátech:

HD – codec H264 – mp4, mkv

SD – codec mpg2, DivX, Xvid – avi

Časování – 24 fps

Klasický formát:

16 mm, frekvence 24 obr/sec

Ozvučení – magnetický nebo optický záznam přímo na filmu

Filmy musí být opatřeny úvodními a závěrečnými titulky (název a autor), filmové pásy navíc zaváděcím pásem a musí být navinuty na projekčních cívkách.

Možnost zaslání

Online – prostřednictvím FTP – ftp://ftp.brno16.cz/ – po registraci filmu, napište dotaz o přístupové heslo do FTP na mail: info@brno16.cz nebo daniel@brno16.cz s názvem v předmětu „FTP Heslo“

Poštou – CD / DVD / BluRay nosiče, finalizované pro všechny regiony

Filmy zasílají autoři do soutěže na vlastní náklady
na adresu pořadatele:
TIC BRNO, příspěvková organizace
BRNO 16
Radnická 365/2
602 00 Brno
Czech Republic

Všechny zaslané filmy musí splňovat následující podmínky:
Anglické titulky:

K filmům s mluveným slovem je nutné přiložit (popř. emailem zaslat) titulky v elektronické podobě nejlépe vč. načasování, omezíte tím případné chyby při projekci Vašeho filmu.

Veškeré zasílané materiály musí být řádně označeny (název filmu, autor, formát, frekvence, stopáž, rok výroby filmu).

VÝBĚR, HODNOCENÍ A OCENĚNÍ

Všechny filmy dodané do soutěže musí projít výběrovým řízením.

Ocenění:
* Hlavní cena – uděluje soutěžní porota - finanční odměna: 750 EUR
* Cena studentské poroty – uděluje studentská porota - finanční odměna: 380 EUR
* Cena česko-slovenské poroty – uděluje česko-slovenská porota filmům z Česko-slovenské soutěže - finanční odměna: 380 EUR
* Divácká cena – divácké hlasování - finanční odměna: 380 EUR

Rozhodnutí výběrové komise a soutěžní poroty je neodvolatelné.