Pro filmaře

Přihlášení a REGISTRACE

Přihlásit se do soutěže na 65. ročník BRNO16 2024 je možné registrací a vyplněním formuláře v registračním systému do 15. 6. 2024. Registrace je bezplatná.

Při vyplňování formuláře bude vyžadován funkční odkaz na film, stručný obsah filmu pro katalog a další propagační materiály (fotografie z filmu, příp. z natáčení, informace o autorovi, příp. fotografii autora).

Výsledky o výběrovém řízení sdělujeme v průběhu měsíce září – na webové stránce, e-mailem a ve filmovém registračním systému BRNO16.

ÚČAST V SOUTĚŽI

  1. Do soutěže přijímáme krátké filmy do 40 minut, které nevznikly na komerční bázi a pro komerční využití. Nebudou přijaty reklamní spoty a publicistické filmy. V případě sporu rozhoduje s konečnou platností výběrová porota.

  2. Přihlašované snímky nesmějí být starší 3 let. Do soutěže nemohou být zařazeny filmy, které se této soutěže již zúčastnily.

  3. Cizojazyčné filmy musí obsahovat anglické titulky.

  4. Každý film přijatý do soutěže opravňuje jednoho autora nebo zástupce (případně zástupce kolektivu tvůrců) k účasti na BRNO16 na náklady pořadatele, který poskytne ubytování a akreditaci na festival. Úhrada cesty se řeší individuálně. Od přítomného autora se očekává aktivní zapojení do Q&A.

Online zaslání

Online zasláni je preferovaný způsob, můžete využít servery jako www.wetransfer.com, www.myairbridge.com a další úschovny.


On-line náhled – prosím při registraci přidejte odkaz na VIMEO / YouTube (s heslem)


Pro jakékoliv dotazy pište prosím na email: glocarova@kinoart.cz

VÝBĚR, HODNOCENÍ A OCENĚNÍ

Všechny filmy dodané do soutěže musí projít výběrovým řízením.

Ocenění:
* Hlavní cena – uděluje soutěžní porota – finanční odměna: 750 EUR
* Cena studentské poroty – uděluje studentská porota – finanční odměna: 380 EUR
* Cena poroty Československé 16 – uděluje porota vítěznému filmu soutěže Československé 16 – finanční odměna: 380 EUR
* Divácká cena – udělují diváci prostřednictvím hlasování – finanční odměna: 380 EUR

Rozhodnutí výběrové komise a soutěžní poroty je neodvolatelné.