Emerging Artists: Lačnost po novotě

V programu

Emerging Artists: Lačnost po novotě

Co se týká krátkých snímků, existují dvě kategorie: Jednak tu jsou krátké hrané filmy, které spoléhají víceméně na klasické prvky kinematografie. Vznikají ale i filmy, které se snaží o narušení a zpochybnění diváckých zvyklostí. Tvoří vlastní formu umění, která byla popsána celou škálou termínů. Tato kompilace filmů je úspěšným experimentem Německé asociace krátkých filmů.