AUDIOVIZUÁLNÍ INSTALACE: Part One: Petr Antoš, Jennifer Helia de Felice, Beata Spáčilová

V programu

AUDIOVIZUÁLNÍ INSTALACE: Part One: Petr Antoš, Jennifer Helia de Felice, Beata Spáčilová

Beata Spáčilová je umělkyně a učitelka na Střední škole umění a designu, stylu a módy a Vyšší odborné škole restaurátorské Brno. Jennifer Helia de Felice je umělkyně, hudebnice a doktorandka na Fakultě výtvarných umění VUT v Brně a její dizertační práce „Performativní zprostředkování" je o interpretacích partitur. Petr Antoš je hudebník a studuje na Janáčkově akademii múzických umění obor Audiovizuální tvorba a divadlo. Všichni tři jsou úzce provázáni nejen umělecky, ale i osobně, například v hudebním projektu Vačice, liška, motýl, a velryba, kde spolupracují ještě s Tomášem Jenčkem. V projektu Part One pro Galerii Krása se rozhodli k tomuto prostoru přistupovat s veškerou vážností a vytvořit dílo, u kterého není jasné zda vizuální složka doplňuje tu zvukovou nebo naopak. Beata Spáčilová vytvořila analogový fotoprintscreenový Vling ze série tisků, které pocházejí z její videoanimace. Fotografické partitury jsou pořízeny intuitivně, prošlými foťáky na jedno použití. Tato animace je konfrontována se zvukovou instalací od Jennifer Helia de Felice a Petra Antoše. Dílo je ve své jednoduchosti a skladbě jakousi partiturou, která hledá spojnice mezi audio a video instalací.

vernisáž — 14 10 2015 v 19:30