Mimo všetkého – Výběr ze Slovenska

V programu

so
16. 10.

Velký sál, Kino Art

16:45 - 18:00

Mimo všetkého – Výběr ze Slovenska

Filmy v tomto programe reprezentujú rôzne druhové i žánrové lokalizácie vybraných centrálnych pozícií tu-nikde. Ide o fragmenty viac či menej radostných precitnutí človeka uprostred ničoho (ABCD). Niekedy strávi život na mieste, ktoré sa volá Peklom (Hr. Peklo). Inokedy sa vedome a dobrovoľne, v jedinečnej línii úniku, dostáva do centra ničoho ako asociál, ktorý seba ani rodinu nenechá normalizovať či regulovať (Tri tony šťastia). Podobne stratené miesto sa inde stáva nezámerným, ale o to šťastnejším exilom (Ľudia na vode), alebo aj priestorom objavovania krajiny pamäti a krehkosti života (Plávanie). Každý stred ničoho však našťastie v celej zostave otvára i ohraničuje len rám filmového obrazu (In Line, Pingvin).

UPROSTRED NIČOHO

Pingvin (Vladimír Popovič – Veronika Margótsyová, 1964, 4 min., anim.)

ABCD (Pavol Sýkora, 1969, 16 min.)

Hr Peklo (Vlado Kubenko, 1967, 13 min)

Ľudia na vode (Martin Hollý, 1958, 15 min.)

Tri tony šťastia (Vlado Balco, 1979, 13 min.)

Plávanie (Martin Repka, 1997, 4 min.)

In Line (Kamila Kučíková, 2014, 4 min., anim.)