VÝSTAVA: Matěj Smetana — AB

V programu

VÝSTAVA: Matěj Smetana — AB

Matěj Smetana je nepostradatelným, pozitivním článkem místní umělecké scény. Jeho konceptuální založení je ryzí a práce kamarádsky didaktická. Témata, kterými se zabývá, jsou pestrá stejně jako postupy při jednotlivých realizacích. Jeho práce lze vnímat jako hustou pavučinovou síť nápadů, které, přestože najdou v daném čase výsledek v konkrétní formě objektu, videu či instalaci, později vyústí ve svého „mladšího bratra“. Stejně tak v práci pro Galerii Art Matěj otevírá téma morfingu, tedy principu, který by vřele komunikoval i s jeho mnohem staršími pracemi. Autor zeď galerie pokrývá 676 znaky — dvojpísmeny. Ta pak ve své celistvosti mohou tvořit další kombinace. Za čtením jednotlivostí se budeme muset vydat zpět před samotnou zeď kavárny. Na morfingu Matěje zajímá především práce s obrazovými (znakovými) sekvencemi a také hledání vyčerpávajících variant podle určitých daných pravidel. Ten současný způsob — počítačový — ho tolik nezajímá. Raději se uchyluje k více manuálnímu způsobu tvoření morfingu. Řekněme řemeslnějšímu. Metamorfóza, mezifáze, polygon, hybrid. Stal se tedy autor výkonnou pracovní stanicí? V rámci své vernisáže v Galerii Art uvede autor v malém sále kina nejnovější videa Mechanical Principles (2015), Light (2014) a také ta starší, např. Taylorism (2013), Taylorism 2 (2013) nebo Eclipse of the Sun (2012). Ani běžný návštěvník kina, který nezavítá na festival B16 nebo na výstavu, nebude ochuzen. Před klasickými „bijáky“ bude mít možnost zhlédnout Smetanovy minutové předfilmy.
Matěj Smetana je zároveň autorem letošní znělky Brněnské 16.

kurátorka: Dana Balážová
promítání — 12 10 2015 v 17:30
vernisáž — 12 10 2015 v 18:00