VÍTĚZNÉ SNÍMKY 62. BRNO16

62. ročník festivalu BRNO16 rozdal své ceny!

Mezinárodní porota udělila hlavní cenu snímku Předsvatební oslava od režiséra Morada Mostafy. Výběr komentuje předseda poroty Radu Sticlea: Film přináší vtahující portrét komplikovaných a pokřivených vztahů na rozlučce se svobodou pohledem outsidera. Kulturní rozdíly a nedorozumění se způsobí nečekaný konflikt. Snímek zachycuje události a protagonisty, zároveň mistrně odkrývá mnohovrstevnatost vazeb mezi lidmi a společenské struktury. Tématem se zabývá do hloubky a prezentuje ho nepředvídatelným způsobem."

Čestné uznání poroty získali tři snímky. ► Zahrádkářská kolonie (Vytautas Katkus) S lehkostí vyprávějící kamera ukazuje komunitu, kterou spojuje zvědavost a zároveň lhostejnost. Se vzpomínkou na film Hoří má panenko od Miloše Formana, máme opět příležitost pro self-introspekci a zamyšlení se nad spolužitím s ostatními." Zlatá legenda (Chema Garcia Ibarra, Ion de Sosa) „Film ukazuje sérii všedních situací, vyniká řemeslnou precizností a harmonickými záběry. Tvůrci si pohrávají s tradičními postupy, mystikou i komedií a nabízejí tak osvěžující pohled na radostnou banálnost všedních dní." ► Skončím v base (Alexandre Dostie) Film vypráví příběh s elegancí a zručností, bez zbytečných odboček nebo zaváhání si získá divákovu pozornost svou otevřeností a přímočarostí."

Středoškolská porota se rozhodla udělit cenu snímku Maradonovy nohy. Příběh se odehrává v Palestině a pojednává o dvou mladých chlapcích s vášní pro brazilský fotbalový tým. Sbírají fotbalové kartičky. Díky svému odhodlání získají i poslední scházející, Maradonovy nohy. Celý příběh je opředen dětskou nevinností a naivitou, která vtáhne diváka do děje. Má spád a inspirující myšlenku. Zvláštní pozornost bychom chtěli věnovat také dětským hereckým výkonům."

Československou 16, soutěž třinácti snímků českých a slovenských autorů, hodnotila porota z Ústavu filmu a audiovizuální kultury Masarykovy univerzity. Jako vítěze zvolila snímek režiséra Petera Hoferici Pozdrav z Nigérie. „Cenu poroty FAV udělujeme filmu Pozdrav z Nigérie, který svým absurdně satirickým pojetím důvtipně reflektuje odcizenost současného světa a problémy komunikace. Oceňujeme zejména promyšlenou formální stránku filmu svědčící o autorově schopnosti adaptovat současné trendy v kinematografii do vlastní tvorby. Nejvýraznější klady snímku spatřujeme v překvapivé pointě i četných režijních nápadech na úrovni inscenace a obrazové kompozice.

Porota FAV udělila také čestné uznání, a to snímku M E Z E R Y Nory Štrbové. „Vyjadřujeme zvláštní uznání animovanému dokumentu M E Z E R Y. Oceňujeme zejména, jak autorka dosahuje působivosti paměťového filmu, který důmyslně konstruuje v rámci sevřeného tvůrčího konceptu a skrze svoji osobní zkušenost. Suverénně přitom zapojuje celé spektrum formálních technik a postupů, jimiž zprostředkovává bolestivé rodinné trauma, zpřítomňuje dojem mezer v útržkovité paměti a zesiluje divácký prožitek."

Možnost udělit svoji cenu mají také diváci, ti letos zvolili jako vítěze Divácké ceny snímek Zkouška režisérky Sonii K. Hadad.

Další zprávy