Archív/ 2014

2014 Soutěžní filmy Porota Doprovodný program

55. Brněnská 16

15.–18. 10. 2014⁠


Úvodní slovo
Máme tu 55. ročník Brněnské šestnáctky. Filmový festival s nejdelší kontinuitou na území naší republiky slaví úctyhodné výročí. Pokud vás zajímá, zdali se taková věc, jako je úctihodná trvanlivost nějak projevuje, tak mohu prozradit, že ano. Například jsme si letos uvědomili, že festival je skutečně (a možná i především) mezinárodní. Přihlásilo se totiž přes 600 filmů z celého světa, což je o polovinu víc než v minulém roce. Do soutěžního výběru se tak dostalo mnohem více mimoevropských filmů, než bylo dříve zvykem. Vzhledem k velkému zájmu mnohdy prestižních zahraničních filmových škol se toto mezinárodní renomé Brněnské šestnáctky stává pro organizační tým velkým závazkem. Mezinárodní povědomí akce bylo cíleně budováno nejen generacemi předchozích organizátorů, ale velký podíl má i práce současných členů týmu. Jsme si však stále více vědomi, že nestačí už být jen nejlepší, v dnešní době se stává naprosto zásadním umění na sebe upozornit. Už delší dobu se proto snažíme najít adekvátní vyjádření moderní i tradiční atmosféry festivalu a upevnit jeho pozici na tuzemské kulturní mapě. Neustále tak probíhá proces zpochybňování a znovunastolování jeho identity a dochází k řadě změn. Oproti dřívější mnohaleté praxi jsou dnes do soutěže přijímány kromě hraných i animované filmy, občas snímky na hranici videoartu a letos dokonce muzikály, přesněji tedy jeden muzikál. Nakonec asi nejvíce je tento proces cítit z hledání nového vizuálního stlyu, přičemž letos vytvořilo vizuální identitu Šestnáctky pražské studio Carton Clan. A protože doufáme, že se tato expanze nezastavuje u outsourcingu grafického designu do Prahy, začali jsme už před delší dobou testovat různé formy prezentace názvu festivalu v zahraničí. V posledních letech se tak objevily v češtině i angličtině varianty jako B16, Brno sixteen nebo prostě Brno 16. Nakonec jsme se shodli, že ačkoliv si řada mladých lidí už těžko vyvozuje původní odkaz na 16mm amatérskou tvorbu, minimálně pro naše domácí prostředí bude i nadále zásadní zachování tradičního názvu Brněnská šestnáctka. Kritická introspekce je přesto důležitá a jistě nás o tom přesvědčí i mezinárodní porota složená téměř půl na půl z kritiků a filmařů v čele s britským filmovým teoretikem a pedagogem Ianem Christiem. Věřím, že spolu s námi z organizačního týmu se i vy, diváci, těšíte na vše, co nám letošní 55. ročník Brněnské šestnáctky přinese. Ať už to budou vítězné snímky, či ty nakonec neoceněné anebo skvělé sekce doprovodného programu a samozřejmě řada zajímavých hostů z blízka i dálky, poněvadž festivaly jsou v mnohém právě o setkávání.
Miroslav Maixner, ředitel festivalu

Oceněné filmy

Hlavní cena

  • Slepice
  • Cena studentské poroty

  • Road Trip
  • Divácká cena

  • Nikdy se nevracej
  • Cena Petra Hviždě

  • Slepice
  • Čestná uznání hlavní poroty

    Ke stažení