The Socialist Family

In programme

The Socialist Family

How did we live 30 to 50 years ago? Learn more about everyday families, festive families, planned families, accidental families, and adoptive families in a block of short documents from the production of Czechoslovak Socialist Republic.

This block was prepared and will be personally introduced by a Slovak film historian, Eva Filová.

Films

Our Sunday / Naša nedeľa

Karol Skřipský   6'   Czechoslovakia

Photographing the Residents / Fotografovanie obyvateľov domu

Dušan Trančík   16'   Czechoslovakia

Treetops / Vrcholky stromov

Dušan Trančík   18'   Czechoslovakia

Antikoncepce

Contraception. Planned Parenthood / Antikoncepcia. Plánované rodičovstvo

Pavol Benca   18'   Czechoslovakia

Children Look at Us / Deti na nás hľadia

Ladislav Kaboš   22'   Czechoslovakia

Bartolomijuvdum

Batromij’s House / Batromijov dom

Fero Fenič   15'   Czechoslovakia