Rodina socialisticky

V programu

Rodina socialisticky

Jak se žilo před 30 až 50 lety? O rodině všední i sváteční, pracovní, plánované, neplánované nebo náhradní v pásmu krátkých dokumentárních filmů z produkce Československé socialistické republiky.

Pásmo připravila a osobně uvede slovenská filmová historička Eva Filová.

foto: Slovenský filmový ústav

Filmy

Naše neděle / Naša nedeľa

Karol Skřipský   6'   Československo

Fotografování obyvatel domu / Fotografovanie obyvateľov domu

Dušan Trančík   16'   Československo

Vrcholky stromů / Vrcholky stromov

Dušan Trančík   18'   Československo

Antikoncepce

Antikoncepce. Plánované rodičovství / Antikoncepcia. Plánované rodičovstvo

Pavol Benca   18'   Československo

Děti na nás hledí / Deti na nás hľadia

Ladislav Kaboš   22'   Československo

Bartolomijuvdum

Batromijův dům / Batromijov dom

Fero Fenič   15'   Československo