Official selection of the Czechoslovakian 16 section

From 18 October, the BRNO16 festival will also feature a section of Czech and Slovak films. A total of 14 films have been selected and one of them will be awarded a financially honoured prize. Congratulations to all selected films!


Atestace (Credentialing; Jan Hecht)

Daleko od stromu (Far From the Tree; Emma Marková)

Deniska umřela (Dede is Dead; Philippe Kastner)

Chléb náš vezdejší (Liquid Bread; Alica Bednáriková)

Impulsum (Michaela Dzurovčínová, Adéla Kašparová)

Lycaeon (Marina Hendrichová)

Neznaboh (Godless; Stefan Lambert)

Nosičhoven In da Haus (Viktor Strmiska)

Odpusť (Don't Blow It Up; Betka Mačáková Mišejková)

Prázdna množina (No Elements; Barbara Vojtašáková)

Tapping Black Boots (Kaoru Furuko)

Tančíš sama (You Dance Alone; Šimon Lovecký)

Večeře pro 2, snídaně pro 1 (Dinner for 2, breakfast for 1; Slovensko; r. Kristína Žilinčárová)

Víc kruh než linka (A Circle, Rather than a Line; Barbora Venclová)

Detailed information about the films and the schedule will be available from the beginning of October.


Other news