VÝSTAVA: Botič v létě 1935

V programu

VÝSTAVA: Botič v létě 1935

Ačkoliv došlo počátkem třicátých let k rozkvětu českého amatérského filmu (z něhož se menší část vymykala prostředí amatérů i standardům českých profesionálů), i tehdy se objevily nerealizované, ale přesto zásadní projekty. Mezi ně bezpochyby patří „Botič — potok chudých“ Jiřího Lehovce, který souzněl s činností Film-foto skupiny Levé fronty. V jistém smyslu dokonce poetikou zřetelně navazoval na dokument Napříč Prahou na jaře 1934. Lehovec scénář a fotografie k plánovanému (byt nenatočenému) filmu vytvořil v létě 1935. V roce 1961, kdy došlo k výraznému oživení na české amatérské filmové scéně, byl scénář publikován v časopise Filmovým objektivem. A to nikoliv Jen Jako ukázka ,pokrokového umění z údobí před II. světovou válkou", ale Jako pobídka k tvůrčí nezávislosti.