Přihlašte film do 59. ročníku festivalu!

10.–13. října se uskuteční 59. ročník Brněnské 16 a vy se na ni můžete přihlásit se svým snímkem. Přijímáme krátké filmy, které nejsou starší než tři roky a nejsou delší než půl hodiny. Přihláška je bezplatná a k dispozici online.

Přihlašování končí 30. 6. 2018, filmy vybrané do soutěžní sekce budou oznámené v průběhu září.

PŘIHLÁSIT SE DO SOUTĚŽE JE MOŽNÉ REGISTRACÍ A VYPLNĚNÍM FORMULÁŘE V REGISTRAČNÍM SYSTÉMU A NÁSLEDNÝM ZASLÁNÍM FILMU PRO PŘEDVÝBĚR DO 30. 6. 2018 ONLINE.

Při vyplňování formuláře bude vyžadován stručný obsah filmu pro katalog a další propagační materiály (fotografie z filmu, příp. z natáčení, informace o autorovi, příp. fotografii autora).

Výsledky o výběrovém řízení sdělujeme v průběhu měsíce září – na webové stránce, e-mailem a ve filmovém registračním systému Brněnské 16.

ÚČAST V SOUTĚŽI

Do soutěže se přijímají krátkometrážní fikční (1–30 minut) filmy, které nevznikly na komerční bázi a pro komerční využití. Nebudou přijaty reklamní šoty a publicistické filmy. V případě sporu rozhodne s konečnou platností výběrová porota.

Přihlašované snímky nesmějí být starší 3 let. Do soutěže nemohou být zařazeny filmy, které se této soutěže již zúčastnily.

Každý film přijatý do soutěže opravňuje jednoho autora nebo zástupce (případně zástupce kolektivu tvůrců) k účasti na Brněnské 16 na náklady pořadatele, který hradí ubytování v místě konání soutěže. Úhrada cesty se řeší individuálně.

Součástí soutěže jsou diskuse o soutěžních snímcích s přítomnými autory. Pro všechny řádné účastníky soutěže je účast na všech doprovodných akcích bezplatná.

VÝBĚR, HODNOCENÍ A OCENĚNÍ

Všechny filmy dodané do soutěže musí projít výběrovým řízením.
Vítěz hlavní ceny obdrží finanční odměnu 800 eur

Ocenění: Hlavní cena – uděluje soutěžní porota; Cena studentské poroty – uděluje studentská porota; Divácká cena – divácké hlasování. Rozhodnutí výběrové komise a soutěžní poroty je neodvolatelné.

Další zprávy